Wat is de Richtlijn vakbekwaamheid?

De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese Richtlijn die eisen stelt aan opleiding en nascholing van beroepschauffeurs.

Chauffeur worden
De Richtlijn regelt de toetreding van nieuwe chauffeurs in het goederen- en personenvervoer. De Richtlijn schrijft voor welke onderwerpen behandeld moeten worden in de toelatingsexamens en geeft aan hoe lang de basisopleiding duurt.

Chauffeur blijven
De Richtlijn stelt dat alle chauffeurs, om hun vakbekwaamheid te behouden, per vijf jaar, 35 uur nascholing moeten volgen. 35 uur nascholing komt neer op 5 trainingsdagen, 1 van deze dagen moet worden ingevuld met een praktijktraining.

Doelstelling
Met de Richtlijn vakbekwaamheid wil men bereiken dat aan alle chauffeurs die wonen of werken binnen de Europese Unie dezelfde eisen worden gesteld. Dit komt het imago van de beroepschauffeur ten goede en zal de kwaliteit van beroepschauffeurs in heel Europa verbeteren. Bovendien zal er sprake zijn van meer eerlijke concurrentie. De belangrijkste doelstellingen van de Richtlijn zijn:

  • Bevorderen van de verkeersveiligheid
  • Verminderen van de uitstoot van CO2
  • Bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de beroepschauffeur

Sinds wanneer geldt de Richtlijn vakbekwaamheid?
De Richtlijn vakbekwaamheid is voor chauffeurs in het personenvervoer van kracht sinds september 2008 en voor chauffeurs in het goederenvervoer sinds september 2009.

Basiskwalificatie
Voordat de Richtlijn vakbekwaamheid van kracht werd, was voor het beroepsmatig besturen van voertuigen zwaarder dan 7,5 ton een chauffeursdiploma verplicht. Onder de nieuwe regelgeving is, voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is, een geldige code vakbekwaamheid vereist: code 95.

Nieuwe chauffeurs
Nieuwe chauffeurs die hun rijbewijs C en/of D halen volgens de nieuwe regels, beschikken automatisch over deze Code 95. Om deze in stand te houden moeten zij per vijf jaar 35 uur nascholing volgen.

Bestaande chauffeurs
Chauffeurs met rijbewijs C en/of D, die hun rijbewijs behaald hebben vóór de ingangsdatum van de Richtlijn vakbekwaamheid, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie. Werken zij beroepsmatig als chauffeur, dan zijn zij wel verplicht de nascholing te volgen. De eerste keer hebben bestaande chauffeurs hiervoor zeven jaar de tijd. Hierna bedraagt de geldigheidsduur van Code 95 steeds vijf jaar. Chauffeurs in het personenvervoer die voor september 2008 hun rijbewijs hebben behaald moeten op 1 september 2015 voor de eerste keer aan de nascholing hebben voldaan. Chauffeurs in het goederenvervoer die voor september 2009 hun rijbewijs hebben behaald moeten op 1 september 2016 voor de eerste keer aan de nascholing hebben voldaan.

Nascholing
Code 95 kan alleen verlengd worden als aan de nascholingsverplichting is voldaan. Zonder geldige Code 95 mogen chauffeurs niet langer als beroepschauffeur werkzaam zijn. De Richtlijn vakbekwaamheid stelt dat iedere beroepschauffeur per vijf jaar, 35 uur verplichte nascholing moet volgen. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur (1 training) ingevuld worden met praktijktraining.
De trainingen moeten betrekking hebben op:

  • de verkeersveiligheid
  • milieubewust verkeersgedrag
  • het welzijn van de chauffeur

Toezicht overheid
CCV, onderdeel van het CBR, is de organisatie die in Nederland vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid.

 

Meer informatie:

digiD

agenda_banner

offerte-aanvraag

banner heythuyzen