Veilig en gezond werken - N05 ADR / N06 verlenging ADR (Theorie)

Samenvatting:
Uren nascholing: Afhankelijke van soort cursus, zie schema
Duur opleiding Afhankelijke van soort cursus, zie schema
Lesboek: ADR Basis boek - Ondile B.V.
Aantal personen: 15

Doel opleiding:
De cursist leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer
gevaarlijke stoffen over de wegen van het ADR/VLG en is in staat deze toe
te passen.

Inhoud opleiding

Praktijk:

 • Het blussen van een motorblok en een vloeibare substantie
 • Aanleggen van een noodverbandje
 • Leren omgaan met een vluchtmasker

Theorie:

 • Wettelijke voorschriften;
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen;
 • Gevarenklassen van stoffen;
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting;
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen;
 • Documenten bij het vervoer;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Soort ADR Cursus

Vereist aantal klokuren
om mee te tellen voor
de nascholing

Aantal dagdelen

Maximale waarde
nascholing

Basis, 1e keer

7 uur per cursusdag

6 dagdelen

14 uur

Basis + tank 1e keer

7 uur per cursusdag

8 dagdelen

21 uur

Basis + tank + kl. 1 & 7

7 uur per cursusdag

10 dagdelen

21 uur

Basis verlenging

7 uur per cursusdag

4 dagdelen

7 uur

Basis verlenging

7 uur per cursusdag

6 dagdelen

14 uur

Basis + tank verlenging

7 uur per cursusdag

6 dagdelen

14 uur

Basis + tank + kl. 1 & 7

verlenging 7 uur per cursusdag

8 dagdelen

14 uur


*) De individuele praktijkoefeningen moeten plaatsvinden in samenhang met de theoretische
opleiding. Voor de praktijkoefeningen zijn extra leseenheden vereist afhankelijk van het aantal op
te leiden bestuurders (zie voetnoot in de ADR-wetgeving hoofdstuk 8.2.2.4.5).
1 Conform de ADR-wetgeving staat één ADR leseenheid gelijk aan 0:45 min klokuren.


Condities:

 • Cursus is inclusief lesmateriaal;
 • Cursus is inclusief koffie, thee en lunch;
 • Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Opleidingengroep B.V. van toepassing.

digiD

agenda_banner

offerte-aanvraag

banner heythuyzen