Informatie Code95

Wat is de Richtlijn vakbekwaamheid?

De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese Richtlijn die eisen stelt aan opleiding en nascholing van beroepschauffeurs.

Chauffeur worden
De Richtlijn regelt de toetreding van nieuwe chauffeurs in het goederen- en personenvervoer. De Richtlijn schrijft voor welke onderwerpen behandeld moeten worden in de toelatingsexamens en geeft aan hoe lang de basisopleiding duurt.

Chauffeur blijven
De Richtlijn stelt dat alle chauffeurs, om hun vakbekwaamheid te behouden, per vijf jaar, 35 uur nascholing moeten volgen. 35 uur nascholing komt neer op 5 trainingsdagen, 1 van deze dagen moet worden ingevuld met een praktijktraining.

Doelstelling
Met de Richtlijn vakbekwaamheid wil men bereiken dat aan alle chauffeurs die wonen of werken binnen de Europese Unie dezelfde eisen worden gesteld. Dit komt het imago van de beroepschauffeur ten goede en zal de kwaliteit van beroepschauffeurs in heel Europa verbeteren. Bovendien zal er sprake zijn van meer eerlijke concurrentie. De belangrijkste doelstellingen van de Richtlijn zijn:

 • Bevorderen van de verkeersveiligheid
 • Verminderen van de uitstoot van CO2
 • Bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de beroepschauffeur

Sinds wanneer geldt de Richtlijn vakbekwaamheid?
De Richtlijn vakbekwaamheid is voor chauffeurs in het personenvervoer van kracht sinds september 2008 en voor chauffeurs in het goederenvervoer sinds september 2009.

Basiskwalificatie
Voordat de Richtlijn vakbekwaamheid van kracht werd, was voor het beroepsmatig besturen van voertuigen zwaarder dan 7,5 ton een chauffeursdiploma verplicht. Onder de nieuwe regelgeving is, voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is, een geldige code vakbekwaamheid vereist: code 95.

Nieuwe chauffeurs
Nieuwe chauffeurs die hun rijbewijs C en/of D halen volgens de nieuwe regels, beschikken automatisch over deze Code 95. Om deze in stand te houden moeten zij per vijf jaar 35 uur nascholing volgen.

Bestaande chauffeurs
Chauffeurs met rijbewijs C en/of D, die hun rijbewijs behaald hebben vóór de ingangsdatum van de Richtlijn vakbekwaamheid, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie. Werken zij beroepsmatig als chauffeur, dan zijn zij wel verplicht de nascholing te volgen. De eerste keer hebben bestaande chauffeurs hiervoor zeven jaar de tijd. Hierna bedraagt de geldigheidsduur van Code 95 steeds vijf jaar. Chauffeurs in het personenvervoer die voor september 2008 hun rijbewijs hebben behaald moeten op 1 september 2015 voor de eerste keer aan de nascholing hebben voldaan. Chauffeurs in het goederenvervoer die voor september 2009 hun rijbewijs hebben behaald moeten op 1 september 2016 voor de eerste keer aan de nascholing hebben voldaan.

Nascholing
Code 95 kan alleen verlengd worden als aan de nascholingsverplichting is voldaan. Zonder geldige Code 95 mogen chauffeurs niet langer als beroepschauffeur werkzaam zijn. De Richtlijn vakbekwaamheid stelt dat iedere beroepschauffeur per vijf jaar, 35 uur verplichte nascholing moet volgen. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur (1 training) ingevuld worden met praktijktraining.
De trainingen moeten betrekking hebben op:

 • de verkeersveiligheid
 • milieubewust verkeersgedrag
 • het welzijn van de chauffeur

Toezicht overheid
CCV, onderdeel van het CBR, is de organisatie die in Nederland vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid.

Voor wie is de Richtlijn vakbekwaamheid bedoeld?

De Richtlijn vakbekwaamheid geldt voor alle beroepschauffeurs in het goederen- en het personenvervoer die wonen of werken binnen Europese Unie.

Vrijstellingen
Vrijgesteld van nascholing zijn:

 • bestuurders van lesauto’s voor zover de les is gericht op het behalen van een rijbewijs
 • bestuurders van landbouwvoertuigen
 • bestuurders van voertuigen met een max. toegelaten snelheid van 45 km/h
 • bestuurders van voertuigen die getest worden na reparatie e.d.
 • bestuurders van voertuigen die ingezet worden bij defensie, burgerbescherming en brandweervoertuigen
 • bestuurders van de rijdende bibliotheek (max. 50 km per uur)
 • bestuurders die minder dan 12 uur per week rijden (binnen Nederland)

Gezamelijke verantwoordelijk van werkgever en werknemer
Formeel is de rijbewijsbezitter verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn of haar vakbekwaamheid. In het beroepsgoederenvervoer en in het personenvervoer is echter bij cao geregeld dat de werkgever zorg draagt voor de nascholing. In de praktijk betekent dit dat de werkgever de nascholing betaalt en dat de werknemers zich conformeren aan de keuze van de trainingen die de werkgever selecteert.

Hoe regel ik de nascholing?

Hoe organiseer ik de Richtlijn vakbekwaamheid

U bepaalt zelf hoe u invulling geeft aan de verplichte nascholing en hoe u deze organiseert. De Opleidingengroep B.V. ondersteunt haar klanten met verschillende tools die de keuze, organisatie, planning en registratie van de trainingen eenvoudiger maakt.

Nascholing biedt kansen

Ondanks het verplichte karakter biedt de nascholing ook kansen. Kansen op meer veiligheid binnen de organisatie; vermindering van schades en brandstofkosten en een beter bedrijfsresultaat. De Opleidingengroep B.V. adviseert u hierover graag. Om zoveel mogelijk voordeel te hebben van de nascholing kiest u bij voorkeur trainingen die aansluiten bij de werkzaamheden van uw chauffeurs en bij de doelstellingen van uw onderneming.

Inventarisatie opleidingsbehoeften

Om mee te tellen als verplichte nascholing moet een training gecertificeerd te zijn door toezichthouder CCV. CCV heeft 180 trainingen gecertificeerd die meetellen als verplichte nascholing. De Opleidingengroep B.V. kan u ondersteunen bij de keuze van de trainingen met behulp van onze quick scan. De quick scan is een compacte risico-analyse die eventuele risico’s in kaart brengt en zicht geeft op de opleidingsbehoeften.

Veel chauffeurs zijn in het bezit van ADR, VCA, BHV en/of EHBO diploma’s. De initiële trainingen en de herhalingscursussen van deze opleidingen vallen vaak ook onder de verplichte nascholing evenals de verplichte trainingen voor bijvoorbeeld het werken met de autolaadkraan, kiepauto of hoogwerker. De Opleidingengroep B.V. helpt u bij het afstemmen van de trainingen op opleidingsdoelstellingen. Door trainingen op elkaar af te stemmen, onderwerpen te herhalen of juist uit te diepen en uw chauffeurs te betrekken bij de trainingen kunnen resultaten behaald en behouden worden.

Online Richtlijn planner: plannen en registeren

De online Richtlijn planner helpt vervoersondernemers grip te houden op de verplichte nascholing. Scholingsuren worden, ongeacht de opleider, geregistreerd en werkgevers hebben altijd een actueel overzicht van de opleidingsstatus van de chauffeurs. Eventuele opleidingsachterstanden worden met een email alert aan gerapporteerd. Daarnaast worden in de online Richtlijn planner trainingsdata en -locaties open gesteld zodat werkgevers zelf hun chauffeurs kunnen aanmelden.

Hoe pak ik de nascholing aan?

U bepaalt zelf hoe u invulling geeft aan de verplichte nascholing. De enige eis die gesteld wordt is dat uw chauffeurs, om hun vakbekwaamheid te behouden, per vijf jaar vijf nascholingstrainingen moeten volgen waarvan één training een praktijkcursus moet zijn.

Om zoveel mogelijk voordeel te hebben van de nascholing kiest u bij voorkeur trainingen die aansluiten bij de werkzaamheden van uw chauffeurs en bij de doelstellingen van uw onderneming. De Opleidingengroep B.V. streeft er naar om samen met u de resultaten van de trainingen zoveel mogelijk en zo langdurig mogelijk binnen uw onderneming te borgen. Het afstemmen van de trainingen op elkaar, herhaling en verdieping helpen hierbij. Dat kan het beste met behulp van een meerjarig opleidingsplan. Bovendien bent u dan altijd verzekerd van voldoende opleidingscapaciteit. Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om in de loop van de vijf jaar flexibel invulling te geven aan het afgesproken opleidingsplan. Verandert de situatie van uw onderneming of is er sprake van gewijzigde opleidingsdoelstellingen dan houden wij hier bij de uitvoering van de trainingen rekening mee.

Opleidingscapaciteit

In Nederland is CCV, onderdeel van CBR, vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. In verband met een te verwachten tekort aan trainingscapaciteit adviseert CCV jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Binnen de vijfjarige opleidingsovereenkomsten zijn de klanten van de Opleidingengroep B.V. altijd verzekerd van voldoende capaciteit.